top of page

Mis on suhtlustõkked ja mida sa võiksid neist teada võiksid?

Suhtlustõkked ja miks on hea neid teada?
Suhtlemine on üks lihtne-keeruline kunst. Kuidas saab üks asi olla nii üks kui teine? Suhtlemise kvaliteet/headus sõltub paljudest erinevatest teguritest: meeleolust, keskkonnast, ilmast, isiksuse omadusest, temperamendi tüübist, tervisest ja veel tuhandest muust asjast. Peamine aga on tõsiasi, et suhtlemine sõltub ka oskustest. Suhtlemine on lihtne, kui kõik head asjaolud langevad kokku. Inimesed on ilusad ja head, tuju on suurepärane, päike särab taevas ja suhtlusoskuste koolitus on värskelt läbitud. Suhtlustõkked nagu juba nimest aimata võib, on miski, mis suhtlemist takistab ja selle keeruliseks teeb. Võime lausa üllatuda, kui paljusid suhtlustõkkeid me enesele teadmata kasutame. Sestap on hea teada, kust otsida põhjusi, kui suhtlus liiva jookseb. See annab võimaluse oma käitumist muuta ja saavutada parem tulemus.
1. Käsutamine ja juhendamine: See suhtlemistõke hõlmab otseseid korraldusi ja juhiseid teisele inimesele, kuidas ta peaks tegutsema või käituma. See võib tunduda kontrolliv ja autoritaarne, mis tekitab vastuvõtjas vastumeelsust ja takistab avatud suhtlust. Näide: "Pane kohe nõud pesumasinasse!" “ Hakka kohe tuba koristama!
2. Hoiatamine ja ähvardamine: See hõlmab negatiivsete tagajärgede ähvardamist, kui teine inimene ei tegutse soovitud viisil. See tekitab hirmu ja ähvardustunnet, mis takistab konstruktiivset dialoogi ja võib viia alluvumiseni kartusest, mitte veendumusest. Näide: "Kui sa oma tuba korda ei tee, siis ma ei lase sind välja minna!" «Kui sa õppima ei hakka, võtan su telefoni ära ! »
3. Moraali lugemine ja jutlustamine: Selle suhtlemistõkke puhul kritiseeritakse või loengutatakse teisele inimesele tema moraalsete väärtuste või käitumise kohta. See tekitab süütunnet ja häbi, mis blokeerib avatud eneseväljenduse ja takistab isiklikku kasvu. Näide: "Sa peaksid olema häbi oma käitumise pärast!"
4. Nõuanded ja lahenduste pakkumine: Näide: "Ma tea Kuigi soov aidata on hea, võib liiga vara lahenduste pakkumine tekitada tunde, et teise inimese probleeme ei võeta tõsiselt ja tema võimeid ei hinnata. See takistab tal leida oma lahendusi ja võtta vastutust oma elu eest.n, mis sul vaja on. Sa peaksid lihtsalt..."
5. Loogika kasutamine ja mõistusele apelleerimine: See suhtlemistõke keskendub sellele, et veenda teist inimest teie loogika õigsuses, sageli tema emotsioone arvestamata. See võib tunduda arrogantne ja ebaempaatiline, mis tekitab vastupanu ja takistab mõlemapoolset mõistmist. Näide: "Mõtle ise ka, see on ju ilmselgelt loogiline!"
6. Hinnangu andmine: Selle suhtlemistõkke puhul kritiseeritakse või sildistatakse teist inimest negatiivsete omaduste või käitumise põhjal. See tekitab alandamistunnet ja takistab avatud suhtlemist, kuna teine inimene tunneb end rünnatuna. Näide: "Sa oled alati nii laisk ja vastutustundetu!"
7. Kiitmine ja manipuleerimine: See suhtlemistõke kasutab ebaausat kiitust, et saavutada soovitud käitumist või reaktsiooni. See tekitab ebausaldust ja takistab siirast suhet, kuna teine inimene tunneb end manipuleerituna. Näide: "Sa oled nii ilus kleidis, äkki sa aitaksid mul nõud pesta?"
8. Tõlgendamine/Analüüsimine Selle suhtlemistõkke puhul püütakse teise inimese motiive ja emotsioone analüüsida ilma, et tal oleks selleks võimalust või soovi. See tekitab ebamugavustunnet ja takistab usaldust, kuna teine inimene tunneb, et tema privaatsust rikutakse. Näide: "Ma tean, et sa oled sellepärast ärritunud, sest sa..."
9. Rahustamine: See suhtlemistõke vähendab või eirab teise inimese tundeid, püüdes neid lihtsalt maha vaikistada või eemale juhtida. See tekitab tunde, et tema emotsioone ei hinnata ega mõisteta, mis takistab avatud suhtlemist ja usalduse loomist. Näide: "Ära ole nii mures, see pole midagi hullu."
10. Ülekuulamine: Selle suhtlemistõkke puhul pommitatakse teist inimest küsimustega, sageli süüdistavas või kritiseerivas toonis. See tekitab ebamugavustunnet ja kaitsereaktsiooni, mis takistab avatud eneseväljendust ja usaldust. Näide: "Miks sa seda tegid? Kus sa olid? Kellega sa koos olid?"
11. Teema vahetamine: Selle suhtlemistõkke puhul väldib teine inimene ebamugavat vestlust, suunates tähelepanu hoopis teisele teemale. See tekitab tunde, et tema muresid ei võeta tõsiselt ja tema vajadusi ei rahuldata, mis takistab konstruktiivset probleemide lahendamist. Näide: "Ma ei taha sellest rääkida. Äkki vaatame parem filmi?"
12. Katkestamine: Selle suhtlemistõkke puhul katkestab teine inimene teid enne, kui olete oma mõtte lõpetanud, ja hakkab ise rääkima. See tekitab tunde, et teie arvamus ei ole oluline ja teid ei kuulata. See takistab avatud suhtlemist ja vastastikust mõistmist. Näide: "Ma tean, mida sa öelda tahad, aga..."
Kuidas vältida suhtlemistõkkeid? Kuula aktiivselt ja tähelepanelikult. Pööra täielikku tähelepanu teisele inimesele, hoides silmsidet ja vältides segajaid. Väljenda oma emotsioone selgelt ja avatult. Räägi oma tunnetest "mina"-sõnumite abil, vältides süüdistamist ja kritiseerimist. Keskendu "mina"-sõnumitele, mitte "sina"-sõnumitele. Selle asemel, et öelda "Sa oled alati nii laisk", ütle "Ma tunnen pettumust, kui pean segamini koju tulema". Ole empaatiline ja püüa mõista teise inimese vaatenurka. Mõtle asjadele tema seisukohalt ja proovi näha asju tema silmade läbi. Otsi lahendusi, mis arvestavad mõlema osapoole vajadustega. Püüa jõuda kompromissini.
Miks on oluline olla teadlik suhtlemistõketest? Suhtlemistõkete tundmine on oluline mitmel põhjusel. Hea suhtlemine on iga eduka suhte alus. Kui oskad vältida suhtlemistõkkeid,siis suudad luua usalduse, empaatia ja vastastikuse mõistmisega rahuldustpakkuvaid suhteid pere, sõprade, kolleegide ja klientidega.
Suhtlemistõkked on sageli konfliktide peamiseks põhjuseks. Kui oskad tõkkeid märgata ja vältida, on sul vähem arusaamatusi ja konflikte.
Hea suhtlemine on väärtuslik oskus, mis aitab sul isiksusena kasvada. Kui oskad oma emotsioone selgelt väljendada, aktiivselt kuulata ja konstruktiivselt kriitikat vastu võtta, suudad parandada oma enesekindlust, eneseteadlikkust ja emotsionaalset intelligentsust. Hea suhtlemine aitab luua tugevaid ja toetavaid suhteid ning elada õnnelikumat elu.
28 views0 comments

Recent Posts

See All

Now You Can Blog from Everywhere!

We’ve made it quick and convenient for you to manage your blog from anywhere. In this blog post we’ll share the ways you can post to your Wix Blog. Blogging from Your Wix Blog Dashboard On the dashboa

Design a Stunning Blog

When it comes to design, the Wix blog has everything you need to create beautiful posts that will grab your reader's attention. Check out our essential design features. Choose from 8 stunning layouts

Comments


bottom of page